Riuttalan Talonpoikaismuseo – Farmhouse Museum

Here, at Riuttalan talonpoikaismuseo wide floorboards creak of history and the locals tell a variety of stories of the past generations, what was it like before – some I believe are true, some with a spark of imagination.

The Riuttala Farmhouse Museum’s rustic peasant atmosphere has remained intact, and as a historical wholeness, and it’s distinctive architecture provide a great Finnish attraction.

Täällä leveät lattiaparrut narisevat historian havinaa ja paikalliset kertovat monenlaista tarinaa menneiden sukupolvien ajoilta, siitä mitä oli ennen – osa totta, osa lienee aikojen saatossa värittynyttä.

Riuttalan talonpoikaismiljöö on säilynyt ehjänä ja historiallisena kokonaisuutena, jonka omaleimainen arkkitehtuuri muodostaa upean nähtävyyden.

Riuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina Kazi

The heart of the museum comprises an original farmstead dating back to the 19th century. There are over 20 buildings and around 1,400 catalogued original artefacts.

Museon sydän on alkuperäinen 1800-luvun maalaistalon pihapiiri. Rakennuksia on yli 20 ja alkuperäisiä luetteloituja esineitä noin 1400.

Riuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina Kazi

The windmill, built in 1847, is the farm’s oldest building.

Tilan vanhin rakennus on vuodelta 1847 oleva tuulimylly.

Riuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina Kazi

Riuttala was chosen to represent the Finnish countryside and the rural way of life at the Paris World Exhibition in 1900.

Riuttalan pihapiiri ympäristöineen valittiin edustamaan suomalaista maaseutua ja elämänmuotoa Pariisin maailmannäyttelyyn v. 1900.

Riuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina Kazi

Peacock Butterfly – Neitoperhonen

Riuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina Kazi

Its amazing how much you can learn about your own heritage, traditional Savonian peasant life and its history by just driving along beautiful country roads to Riuttala, about 40km from Kuopio. I highly recommend, its a true journey to a Finnish rural way of life in the 19th-century.

Mitä kaikkea voitkaan oppia lähiseudustasi, savolaisesta talonpoikauskulttuurista ja sen historiasta ajamalla vain noin 40km Kuopiosta kauniita maalaisteitä Riuttalaan. Suosittelen lämpimästi – Riuttalan talonpoikaismuseo on todellinen elämysmatka 1800-luvulle.

Riuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina Kazi

Can you guess what this machine above is? 

Tiedätkö tai osaatko arvata mikä tämä ylläoleva laite on?

Riuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina Kazi

Pyykki-Maija – A washing machine.

Pyykki-Maija – pyykinpesukone.

Riuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina Kazi

The Dining Room – Ruokatupa

Riuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina Kazi

Wooden mug for buttermilk – two men sitting across from each other would share it. 

Piimätuoppi, jonka kaksi vastaikkain istuvaa miestä jakoivat aterian aikana.

Riuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina Kazi

In the early 20th century the loom was brought to the dining room during the warm summer months.

 Vuosisadan alussa myös kangaspuut tuotiin ruokatupaan kesän ajaksi.

Riuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina Kazi

The Pantry – Ruokahuone

Riuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina Kazi

Chamber – Porstuanpohjakammari

Riuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina Kazi

Men’s side – Renkien puoli

Riuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina KaziRiuttalan talonpoikaismuseo - Riuttala Farmhouse Museum, Karttula, Kuopio, Finland | Karoliina Kazi

Many, many questions arose while walking and admiring the buildings and their original artefacts and luckily for me, there were not only my parents and my grandmother, but also a lot of locals who happily told me the stories behind each item, without forgetting all the little details. Through these people shone a genuine love for this historic farm and its culture, and at the same time, a concern for its uncertain future due to financial difficulties.

We visited Riuttala Farmhouse Museum during the Rye Harvest Festival, you can read about it here.

Monen monta kysymystä nousi kävellessä rakennuksia ja ihastellessa niiden alkuperäisiä esineitä ja onnekseni paikalla oli vanhempieni ja mummoni lisäksi myös paljon paikallisia, jotka iloisesti kertoivat kaupunkilaistytölle tarinoita, yksityiskohtia unohtamatta. Ihmisistä paistoi aito rakkaus tähän kulttuurihistorialliseen kohteeseen, ja samalla huoli sen tulevaisuuden epävarmuudesta talousvaikeuksien vuoksi.

Me vierailimme Riuttalan Talonpoikaismuseossa Rukiinleikkuun SM-kilpailuiden yhteydessä, voit lukea niistä täältä.

RIUTTALAN TALONPOIKAISMUSEO

Riuttalantie 719, 72100 Karttula, Finland  |  +358 (0)50 5954 183  |  website

Rakkaudella, Karoliina x

14 Comments

 1. 4th September 2016 / 10:53 am

  Lovely pictures as always. Very beautiful

 2. 4th September 2016 / 4:30 pm

  Such history! Sounds great and the pics are amazing! Ree love30

  • 4th September 2016 / 6:27 pm

   Joo Jasmin, meiltä löytyy erikoisiakin mestaruus kisoja ja hyvä niin 😉

 3. 4th September 2016 / 8:20 pm

  loved looking through these photographs they are lovely and really bring the scene to life 🙂

 4. aureliebumpblush1
  4th September 2016 / 8:23 pm

  Lovely post, really interesting, love the pictures. Thank you for sharing

 5. 14th October 2016 / 10:41 pm

  Great photos, and an interesting place, I didn’t know anything of this place and I live in Finland.

  • 14th October 2016 / 10:51 pm

   Thank you. I heard of it for the first time this summer and I use to live in Kuopio. It’s an amazing place, full of history, definitely check it out if you’re in the area.

Leave a Reply